Als randafwerking en grafbedekking kunt u ook kiezen voor natuurlijke producten zoals keien of zuilen. Er kan bovendien ruimte worden vrijgehouden voor beplanting, al dan niet in een bijzondere vorm. Er zijn tegenwoordig natuurbegraafplaatsen waar alleen natuurlijke grafmonumenten mogen worden geplaatst;

daarvoor zijn vele bijzondere monumenten beschikbaar in diverse soorten en maten. Natuurlijk is het ook mogelijk om op de algemene begraafplaatsen een ruw monument te plaatsen.